Meniny na web

Kto sme

 

Pans Ok 150Panslovanská únia (ďalej len „PanSÚ“) je občianske združenie so sídlom v Bratislave, založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 5. septembra 2008 a zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 29. septembra 2008.

Obľúbené

Najnovšie

Translate | preklad

Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank

Newsletter | Spravodaj

/component/acymailing/captcha?acyformname=formAcymailing69841&val=669